NL | EN

RIK KOOKE

Het Monster van Brabant

De complexe interactie tussen mens en natuur staat centraal in mijn werk. Al op jonge leeftijd hechtte ik dezelfde waarde aan het leven van een worm, een koe en een mens. De kern van deze overtuiging is gedurende mijn leven overeind gebleven. In plaats van het gangbare antropocentrische wereldbeeld, waar wij als mens onszelf zien als optimum van de schepping of evolutie, zie ik de mens veel meer als onderdeel van het grote geheel. Wij komen voort uit de natuur, en wijzelf en alles wat wij gecreërd hebben behoort tot de natuur en staat met elkaar in verbinding.

In “Het monster van Brabant” onderzoek ik in hoeverre mijn eigen standpunten en overtuigingen over onze omgang met de aarde standhouden rondom de wilde zwijnen problematiek in Noord-Brabant. Sinds 2008 leven er weer wilde zwijnen in de Brabantse natuur en zij zorgen voor schade aan gewassen, verkeersongelukken, en mogelijk ziektetransfer (o.a. de Afrikaanse varkenspest) naar gedomesticeerde varkens. In Nederland is een nulstand-beleid operatief wat zoveel betekent dat buiten de aangewezen gebieden – de Veluwe en de Meinweg – geen wilde zwijnen mogen voorkomen, en dat deze zwijnen dus moeten worden afgeschoten. Ik verdiep me in de wereld van het wilde zwijn, de natuurbeheermethoden en de jacht en onderzoek hoe mijn eigen overtuigingen zich verhouden tot de realiteit van de boer en de jager.