NL | EN

INGRID GEESINK

In My Back Yard

In My Back Yard (IMBY) is een onderzoek naar de maakbaarheid van natuur. Waarom willen wij mensen op allerlei manieren controle uitoefenen over onze omgeving? Hoe ver gaan we in het bewerken en beheersen, telen en temmen van de wereld om ons heen?

Wetenschap en technologie hebben ons voorspoed gebracht, en een preoccupatie met alles wat te meten en voorspellen is. Maar met de onttovering van de wereld is ook een nieuw verlangen ontstaan. Een zucht naar verwondering, toeval en zaken waarvan de logica niet eenduidig is.

In My Back Yard is een zoektocht naar die verwondering.

Mijn tuin is mijn laboratorium. Organische objecten en materialen uit mijn omgeving gebruik ik om natuur opnieuw vorm te geven. Op experimentele wijze probeer ik mijn werk tastbaar te maken. Zo hoop ik een beetje betovering terug te brengen in ons bestaan.