NL | EN

DIEDERICK BULSTRA

In mijn portretten focus ik me met name op generatiegenoten waar ik tegen op kijk. Dit zijn veelal creatievelingen, mensen die in de spotlight staan en voor mij over een zekere glamourfactor beschikken.

Het is hun talent, succes en hun moed die mij inspireren. Tegelijkertijd is het de kwetsbaarheid in hen die me raakt. Hoe zij dapper genoeg zijn zichzelf op een podium te plaatsen. Iets wat voor mij geen tweede natuur is. Dit bewonder ik in hen.
In mijn beelden plaats ik ze op een voetstuk, maar probeer ze ook te benaderen in die kwetsbaarheid. Ik wil ze even eigen maken en iets van hun talent en hun moed meenemen.